WWW.ROOMESCAPEVAASA.COM

"In real-life room escape game you are locked in a room and have to solve a series of puzzles to escape the room within a set time limit."

"Tosielämän pakopelissä olet lukittuna huoneeseen, josta Sinun tulee yrittää paeta tehtäviä ratkomalla ja johtolankoja keräämällä ennen ajan päättymistä."

R e a l - l i f e   R o o m   E s c a p e   V a a s a

1     lippu     =     2-4     pelaajaa             lipun     hinta     80     eur

opiskelijat     60     eur